تبلیغات
تبلیغات تبلیغات

استاد مغرور من – قسمت یازدهم

حرفای بدی بهم زد جلوی خودم و نگرفتم و مثل خودش داد زدم _به تو چه؟ فکر کن هرزه شدم… فکر کن هرشب ز*ی*ر یه نفرم تو چی کاره ی …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت دهم

با خشم و تعجب از لای دندون های کلیک شده اش گفت: _ترانه با تته پته گفتم _ترانه کیه یارو؟ اشتباه گرفتی من اصلا اسمم ترانه نیست … حتی تو …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت نهم

با دیدن مهرداد استاد دانشگامون مثل یخ آب شدم با این سر و وضع منو می دید چه فکری پیش خودش میکرد ؟ بدون این که بهم نگاه کنه با …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت هشتم

یه مرد با چشمهای خمارش بهم نگاه کرد و کشیده گفت : _در خدمت باشیم خانم کوچولو . تمام تنم لرزید همین اول کاری جا زدم و باترس گفتم _نه …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت هفتم

برای بابام غذا درست کردم و داروهاش و دادم و رفتم توی اتاقم روی تخته زوار در رفته ام نشستم و به این فکر کردم اگه بابام تا یه ماه …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

محسن چاوشی – بیست هزار آرزو

ای همه خوبی؛ تو را پس تو؛ که رایی، که را؟! / ای گل در باغ ما؛ پس تو کجایی، کجا؟●♪♫ سوسن؛ با صد زبان، از تو نشانم نداد / …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت ششم

نذاشت اعتراض کنم و با قدم های مغرور و بلند به سمت ماشین آخرین سیستمش رفت و سوار شد. اون زمانی که با من دوست بود یه پسر دانشگاهی بود …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت پنجم

بلافاصله ازش فاصله گرفتم… هر دو با نفس نفس به هم خیره شده بودیم که در کلاس باز شد و شیدا یکی از دخترای آویزون و رو مخ اومد تو …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت چهارم

مثل برق گرفته ها وایستادم . کلاس خالی خالی بود مهرداد به سمتم اومد و در کلاس و بست چسبیدم به دیوار… با اخم نگاهم کرد و گفت: _پس بالاخره …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب

استاد مغرور من – قسمت سوم

مهرداد هم با دیدن من بدون نفس کشیدن بهم خیره موند . مطمئنم اونم مثل من متعجب شده . حقم داره ، از دوران دبیرستان که دوست دخترش بودم تا …

بدون نظر ム乃Ծレキム乙レ
ادامه ی مطلب