فرهاد جواهر – هیشکی تورو دوست نداره

♫♫ هیشکی تو رو دوست نداره هالای لالای لای لالای لای لای های لای لا لا لا تو با صد تا دروغ اومدی اینجا گفتی غصه رو می دزدی از ما گفتی از ستاره خونه می سازی گفتی به سیاهی دل نمی بازی این دل دیوونه باورت کرد ولی زیر پای ما رو خالی کردی با دروغاتو با ناز و […]